Személyes Adatok Kezeléséről Szóló Tájékoztató

A jelen tájékoztató a www.verokadri.hu weboldal használata, a honlapon történő vásárlás során a honlapot üzemeltető Verók Adrienn által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.
Röviden: Az általad megadott adatokat a www.verokadri.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adataid harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. Magyar Posta ZRT., Foxpost. Adataid kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) megfelelően járunk el.
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk a rendelés állapotáról, és számlát. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak előzetes hozzájárulással adunk át.

Részletesen:

Az Adatkezelő Verók Adrienn egyéni vállalkozó

1157 Budapest, Erdőkerülő u. 12. 10/43. email: info@verokadri.hu

1. Az adatkezelést igénylő tevékenység

A következő helyeken adod meg az Adatkezelő részére a személyes adataidat:

  1. vásárlás esetén a webshopban a megrendelés kitöltésével, a megrendelés teljesítésével,
  2. hírlevélre való feliratkozáskor, a feliratkozási adatok megadásával,
  3. a honlap használata során az Adatkezelő által alkalmazott sütik által.

2. Az adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Vásárlás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja, személyes adatok köre

A megrendelés teljesítése céljából van szükség személyes adataid megadására a megrendelőlap kitöltésével, enélkül nem teljesülhet a vásárlás. Az Adatkezelő az így megadott adataidat kizárólag a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli.A weboldalon a “Kosár – Pénztár” menüpontokon belül szükséges megadni: a számlázási és szállítási név, cím, email cím, telefonszám.A megrendelésben megadott adataidat az Adatkezelő a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötéshez, számlázáshoz, majd a csomagküldéshez használjaA megrendelésben megadott adataidat az Adatkezelő a megrendelés teljesítésében résztvevő futárszolgáltatást végző harmadik személynek jogosult kiadni, Magyar Posta, Foxpost, aki adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése körében. Adataid a www.verokadri.hu honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, azokat nem továbbítja sehová.A megrendelésben megadott adataidat a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítésével összefüggő adóelévülési idő végéig őrzi az Adatkezelő.

2.2 Hírlevélre feliratkozás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja, megőrzés ideje

A www.verokadri.hu honlapon, személyes adataid megadásával feliratkozhatsz a Verók Adri által rendszeresen küldött hírlevél szolgáltatására. A feliratkozásnál megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag arra a célra használja, hogy a hírleveleket eljuttassa a feliratkozókhoz. A megadott adatok a feliratkozási űrlapon: email cím, név, esetlegesen a születési dátum, a honlap Hírlevél menüben.A hírlevélre való feliratkozás során megadott adataidat a hozzájárulásod alapján kezeli az Adatkezelő. A személyes adatok megadásával a hírlevélre való feliratkozás egyben a hozzájárulás megadásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal, hírlevélről való leiratkozással. Adataidat a leiratkozásig kezeli.A hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat az Adatkezelő által mindenkor megbízott hírlevélküldési szolgáltat adatfeldolgozóként kezeli a hírlevelek kiküldése céljából. A személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

2.3 Sütik

A weboldal felkeresése, használata során a következő típusú sütiket használja a honlap:

  • felhasználó által rögzített adatokat tároló süti,
  • munkamenet hitelesítési süti

Ezen sütik használatáról a jelen tájékoztatóval tájékoztatja az Adatkezelő az érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mert az érintett által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen sütik élettartama a munkamenet befejeztével lejár, kivéve a rögzített adatokat tároló süti, melynek élettartama 2 év.A Honlap ezen kívül további sütiket is használ:

  • követő sütik, melyek az érintett vásárlási szokását rögzítik,
  • statisztikai süti, melyek a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, és arról anonim módon adnak statisztikai kimutatásokat az Adatkezelőnek.

E két utóbbi süti használatára kizárólag az érintett hozzájárulása jogalapon kerülhet sor. Ezen sütik élettartama 2 év.Az itt felsorolt sütiket a böngésző beállítás menüpontjában lehet törölni, az azokkal kapcsolatos beállításokat módosítani.

3. Milyen jogai vannak az érintettnek? Tájékoztatás az érintett részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Jogaidat oly módon gyakorolhatod, hogy emailben, vagy postai levélben írásban jelzed az Adatkezelő számára, hogy mely jogodat, mely adat tekintetében, és milyen módon kívánod gyakorolni. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el az Adatkezelő és bírálja el a kérésed legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a személyed kétséget kizáróan beazonosítható legyen. A választ a kérelemmel azonos módon emailben, vagy postai levélként juttatjuk el a részedre.

Az érintett jogai:

Hozzáférés, hogy milyen személyes adatokat kezelünk rólad, milyen célból, kinek továbbítjuk, meddig tároljuk, milyen intézkedéseket tettünk a jogaid érvényesítésére benyújtott kérelmedre. Jogod van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés, amennyiben a kezelt adatok véleményed szerint pontatlanok.
Törlés, ha visszavonod a hozzájárulásodat; szintén jogosult vagy a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélésed szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá ha azok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. Az Adatkezelő nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.
Korlátozás, jogosult vagy kérni a kezelt személyes adatok korlátozását, amennyiben törlést kérhetnél, de az érdekedet jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Panasztétel: amennyiben álláspontod szerint jogszerűtlenül kezeljük a megadott személyes adatokat, úgy panasszal fordulhatsz a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

4. Az Adatkezelő által megtett adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adataid kezelésének biztonságáról, megteszi azokat a technikai, informatikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, kezelt adatok védettek legyenek, mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását. Ha az adatok továbbításra kerülnek 3.félnek, felhívja erre azok figyelmét is.

Az információk tulajdonjoga: Kijelentjük, hogy a www.verokadri.hu birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.verokadri.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatkezelési nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.