Általános Szerződési Feltételek
A www.verokadri.hu honlapot Verók Adrienn üzemelteti

Adatok:
Név: Verók Adrienn kisadózó egyéni vállalkozó
Adószám: 65931930-1-42
Nyilvántartási szám: 29758886
Székhely cím: 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 12. 10/43
Telefonszám: +36 30 494 7080
E-mail: info@verokadri.hu
Bankszámla szám: 10918001-00000084-33810009

Webhosting szolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Email: info@mhosting.hu

 

Felhívom a kedves látogató figyelmét, hogy kizárólag magánszemélynek tudok értékesíteni, mivel a KATA tv. hatálya alá tartozom. Tehát vállaklozások nem tudnak vásárolni az oldalról, különben elveszítem a jogomat az új KATA tv hatálya alá tartozni. Megértést köszönöm!

Minden darabot egyedileg, kézzel készítek, ezért előfordulhat némi eltérés a webshopban
látott darabhoz képest. A kézi színkeverés miatt kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két azonos
termék között. Kérem, hogy megrendelését ennek figyelembevételével küldje el. A
kismértékű eltérés nem jelenti a nem szerződésszerű teljesítést, emiatt szavatossági igényt,
vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

Vásárlás menete, megrendelés
1. Válassza ki a webshop kínálatából az Önnek megfelelő termékeket és tegye be a
kosárba.
2. A megfelelő termékek kiválasztását követően a ’Kosár’ gombra kattintva
megtekintheti a kosarában elhelyezett termékeket. Itt módosíthatja a termék
mennyiségét, valamint a termék mellett bal oldalon található X gombra kattintva
törölheti is a terméket a kosárból. Amennyiben módosítja a termék mennyiségét,
kérem, nyomja meg az ’Kosár frissítése’ gombot. Ezután kattintson a „Tovább a
pénztárhoz” gombra
3. Következő lépésben adja meg Számlázási és Szállítási adatait, csak a legszükségesebb
adatait kérjük el, amik nélkül a pontos kiszállítás nem történhet meg.
– Lehetősége van Regisztráció nélkül vásárolni
4. Válassza ki az Önnek megfelelő Szállítási módot:

– postai kézbesítés (előre utalás)
– Foxpost automata (előre utalás)
5. Következő lépésben válasszon a fizetési módok közül:
– Banki átutalás

Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a
„Megrendelés elküldése” gombra.
Banki utalás esetén az alábbi számlára kérem az utalást:
Verók Adrienn
Számla vezető bank: Unicredit Bank
Bankszámla szám: 10918001-00000084-33810009
Megjegyzés rovatba kérem feltüntetni a Rendelésszámot
A megrendelés kézhezvételét 24 órán belül email-ben visszaigazolom a megrendelésben
feltüntetett email címre. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen
adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudom. A
megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget
nem vállalok. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán
belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre,
amikor emailben tájékoztatom a vevőt a termékek postára való feladásáról. Amennyiben a
megrendelést valamilyen ok miatt nem tudom a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni,
úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben
értesítem.
A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a
www.verokadri.hu webcímen. A jelen ászf alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.
A postára adás a megrendeléstől számított 5-7 nap. A postára adás határidejéért vállalom a
felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti
határidőn belül szállítja ki a küldeményt.
Szállítási feltételek:
A szállítást a Magyar Posta Zrt. végzi, vagy Foxpost automatába történik

– 0-30.000,- Ft rendelési értékig: a Posta ajánlott levélként: 700,- Ft, Posta csomagként 2.000,- Ft, a Foxpost automata: 1.200,- Ft

– 30.001,- Ft feletti vásárlás esetén a szállítás díjtalan
A szállítási díj tartalmazza a
csomagolás díját is.

Kérem a levél sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést
lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az
alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a
csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló
nyilatkozatával együtt részemre bemutatja. Az elállás jogának esetleges gyakorlásának
megkönnyítése végett, kérem, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől
kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett
küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát ,
amelyeket kérem őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen
igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.
Elállás joga
A jelen ászf alapján a www.verokadri.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek
megvásárlásától a vevő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A tizennégynapos
határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia
igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell.
Ebből a célból kérem, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.
A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási
nyilatkozatot az info@verokadri.hu email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az
elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a
megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az
időpontját. Ezek hiányában az elállási nyilatkozatot nem tudom elfogadni.
Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően
biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve
lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni részemre a fent megadott címre. A visszaküldés
költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is
köteles részemre visszaküldeni.
Az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül a kifizetett összeg
visszatérítésre kerül a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött
termékeket sértetlen állapotban megkaptam. A vissza küldött termék nem rendeltetésszerű
használatából eredő károkat jogosult vagyok levonni a visszatérítendő összegből.

Egyedi elképzelés, egyedi megrendelés szerint készült termékre nem gyakorolható az elállási
jog!

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi
állapotában veszem vissza.

Garancia

Amennyiben betartja a termék használatára vonatkozó előírásokat, úgy termékeimre 6
hónap garanciát vállalok. A használati utasítást postázom a termékkel.
Amennyiben a termék vásárlásától számítva 6 hónap eltelt, úgy a vevő köteles bizonyítani,
hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Abban az esetben, ha a vevő ezt nem tudja
bizonyítani, nem vagyok köteles a garanciát érvényesíteni.
Panaszügyintézés helye, módja
Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi
telefonszámon teheti meg.
– levélben: 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 12. 10/43
– emailben: info@verokadri.hu
– telefonon: +36 30/ 494 7080 – munkanapon 10-16 óra között,
Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett
minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy beazonosítsam a
panasszal érintett teljesítést.
A panaszokat 5 munkanapon belül megválaszolom és indoklom. Amennyiben a válasszal nem
ért egyet, úgy a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.